Program naukowy

TEMATY:
  1. Postępy ortopedii i traumatologii dziecięcej.
  2. Operacyjne leczenie złamań kości długich w wieku rozwojowym.
  3. Tematy wolne.
WAŻNE DATY:
  1. Nadsyłanie streszczeń do dnia 31 marca 2007r.
  2. Zgłoszenie uczestnictwa do dnia 31 marca 2007r.
IFG Design