Zgłoszenia

1. W celu zgłoszenia swojego udziału w konferencji prosimy wypełnić i przesłać poniższy formularz:

Tytuł:
Imię:
Nazwisko:
Miejsce pracy/adres:
Stanowisko:
Telefon:
E-mail:
Osoba towarzysząca:
Imię:
Nazwisko:
Dodatkowa rezerwacja hotelu
na dzień 26/27 maja 2007r.
Opłaty:
Opłata zjazdowa:  w wysokości 550zł.
Opłata zjazdowa
dla członków PPOS:  w wysokości 500zł.
Za osobę towarzyszącą: w wysokości 400zł.
Wpłacona na konto OLTUR w Szczecinie w dniu
Razem wpłata:
Adres do korespondencji:

2. W celu potwierdzenia swojego udziału w sympozjum należy uiścić opłatę w wysokości:

Do dnia 31 marca 2007r.:
- uczestnik 550zł,
- członek PPOS 500zł,
- osoba towarzysząca 400zł.
Do dnia 30 kwietnia 2007r.:
- uczestnik 700zł,
- osoba towarzysząca 600zł.

Wpłata obejmuje: opłatę zjazdową, wyżywienie, noclegi, bankiet oraz imprezy towarzyszące.

oraz pobrać, wydrukować i wypełnić formularz:
- pobierz w formacie .doc dokument Word
- pobierz w formacie .pdf dokument Adobe

Opłatę za zjazd należy wpłacić na konto biura "Oltur-podróże"
z dopiskiem "Sympozjum-Międzyzdroje":
PEKAO S.A. VII o/Szczecin
nr konta: 95 1240 1864 1111 0000 2206 0983

Wypełniony formularz wraz z kopią wpłaty prosimy przesłać na adres:

Oltur - podróże
pl. Zwycięstwa 1
70-233 Szczecin
tel.: +48 91 489-39-93
fax: +48 91 431-03-97
e-mail: szczecin@oltur.pl

IFG Design